ИЗЛОЖБИ

  1. ИЗЛОЖБА-КОНКУРС НА АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ И РЕАЛИЗАЦИИ, 07-20 май 2018 г., УАСГ;
  2. ИЗЛОЖБА-КОНКУРС НА СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ, 07-20 май 2018 г., УАСГ;
  3. ИЗЛОЖБА-КОНКУРС НА АРХИТЕКТУРНИ КНИГИ И СПИСАНИЯ (публикувани след 2010 г.), 13-16 май 2018 г., УАСГ;
  4. ИЗЛОЖБА “ВОДЕЩИ МАЙСТОРИ НА СВЕТОВНАТА СЪВРЕМЕННА АРХИТЕКТУРА – ЧЛЕНОВЕ НА МАА”, 07-18 май 2018 г., галерия „Алма Матер”, СУ „Климент Охридски”;
  5. ИЗЛОЖБА НА акад. ГЕОРГИ СТОИЛОВ, 07-20 май 2018 г., УАСГ;
  6. ДРУГИ ИЗЛОЖБИ, 07-20 май 2018 г., УАСГ.
FacebookTwitterGoogle+Share