Интерарх 2018

Invitation_BG

МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА

СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ (УАСГ), СОФИЯ

 ОРГАНИЗИРАТ

 XV СВЕТОВНО ТРИЕНАЛЕ НА АРХИТЕКТУРАТА „ИНТЕРАРХ 2018“

Устойчива архитектура за устойчив свят

13 – 16 май 2018 г., София, България

 

I Интерарх`81 Юни 03-12, 1981
II Интерарх`83 Юни 06-12, 1983
III Интерарх`85 Юни 03-09, 1985
IV Интерарх`87 Септември 21-27, 1987
V Интерарх`89 Юни 20-26, 1989
VI Интерарх`91 Юли 02-06, 1991
VII Интерарх`94 Юни 20-25, 1994
VIII Интерарх`97 Юни 23-27, 1997
IX Интерарх 2000 Май 22-26, 2000
X юбилейно Интерарх 2003 Май 19-23, 2003
XI Интерарх 2006 Май 14-17, 2006
XII Интерарх 2009 Май 17-20, 2009
XIII Интерарх 2012 Май 13-16, 2012
ХІV Интерарх 2015 Май 17-20, 2015
ХV юбилейно Интерарх 2018 Май 13-16, 2018

Едно от най-важните събития за архитектурната общност за 2018 г. Отворен международен форум с професионалното участие на архитекти и студенти от цял свят, преглед на тенденциите и постиженията в съвременната архитектура. Участниците ще обсъждат темата „Устойчива архитектура за устойчив свят“, ще обменят идеи с водещи майстори на модерната световна архитектура и ще вземат участие в различните секции на “Интерарх 2018″.

 

  1. ФОРУМУСТОЙЧИВА АРХИТЕКТУРА ЗА УСТОЙЧИВ СВЯТ 
  1. АВТОРСКИ ЛЕКЦИИ НА ВОДЕЩИ МАЙСТОРИ НА СЪВРЕМЕННАТА СВЕТОВНА АРХИТЕКТУРА 
  1. ИЗЛОЖБА-КОНКУРС НА АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ И РЕАЛИЗАЦИИ

Секции: 1) Архитектурни структури на бъдещето; 2) Иновации и традиционна архитектура; 3) Aрхитектурна идентичност; 4) Aрхитектура и екология; 5) Устойчиви градове.

Международно жури ще връчи международни почетни награди и дипломи на лауреатите. 

  1. ИЗЛОЖБА-КОНКУРС НА СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ

Международно жури ще връчи почетни награди на победителите. 

Участниците в ИЗЛОЖБАТА-КОНКУРС НА АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ И РЕАЛИЗАЦИИ и ИЗЛОЖБАТА-КОНКУРС НА СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ трябва да изпратят онлайн до 4 табла (хоризонтално или вертикално), формат А1 (84.2 см / 59.4 см), представящи техните проекти и/или реализации с текстове (на английски език), чертежи, скици, визуализации, цветни или черно-бели снимки. Моля, номерирайте таблата в долния десен ъгъл. 

Крайният срок за регистрация, заплащане на такса за участие и изпращане на проекти и за двата конкурса е 13.04.2018. Банковата сметка на “Интерарх 2018” е включена във Формуляра за участие.

Изпращайте вашите проекти на iaarch@yahoo.com

В полето „Относно“ пишете: Интерарх 2018 – архитекти или Интерарх 2018 – студенти

Формуляр за участие (BG)

Формуляр за участие (EN)

 ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ *

АРХИТЕКТИ СТУДЕНТИ
Български Чуждестранни Български ** Чуждестранни
50 BGN 80 EUR 20 BGN 20 EUR
* Една заплатена такса важи за макс. 4 табла, които могат да представят един или няколко проекта.
** Български студенти или чуждестранни студенти, учещи в български университети. 
  1. ИЗЛОЖБА-КОНКУРС НА АРХИТЕКТУРНИ КНИГИ И СПИСАНИЯ (публикувани след 2010 г.)

Изпратете вашия Формуляр за участие на: iaarch@yahoo.com

В полето „Относно“ пишете: Интерарх 2018 – книги и списания (линк към Формуляра за участие може да намерите по-горе).

Участието е безплатно. Моля, изпратете или донесете вашата книга или списание на адреса на Международната Академия на Архитектурата преди 30.04.2018 г.

Международно жури ще връчи почетни награди на победителите. 

  1. ИЗЛОЖБАВОДЕЩИ МАЙСТОРИ НА СВЕТОВНАТА СЪВРЕМЕННА АРХИТЕКТУРА – ЧЛЕНОВЕ НА МАА 
  1. ДРУГИ ИЗЛОЖБИ 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЕТОУниверситет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), София

Адрес: бул. Христо Смирненски № 1, 1046 София. България 

Работен език: английски със симултанен превод на български език.

Организаторите поемат разходите по разпечатването на таблата за изложбите.

Настаняването, транспорта и другите разходи по време на събитието се поемат от участниците.

Организаторите ще предоставят подробна програма за събитието до края на март, 2018 г.

Посещението на лекциите на “Интерарх 2018” е БЕЗПЛАТНО. 

За повече информация се обръщайте към Секретариата на “Интерарх 2018″:

Международна Академия на Архитектурата

+359 879 601 259 – за информация на български и английски език

+ 359 2 943 49 50 – за информация на български език

имейл: iaarch@yahoo.com

FacebookTwitterGoogle+Share