‘Minna no Mori’ Gifu Media Cosmos (2015)

Photo credit: Kai Nakamura